Obchodné podmienky

Náklady na doručenie - CENNÍK prepravného platný od 01.07.2018

Osobný odber na predajni ZADARMO - 5% ZĽAVA
Držitelia sphere card - 5% ZĽAVA

Objednávka do 39 kg nad 79 € - ZADARMO
Objednávka do 39 kg do 79 € - 2,90 € (platba prevodom)
Objednávka do 39 kg do 79 € - 3,90 € (platba dobierkou)

Poplatok za prepravu zásielky nad 39 kg (nábytok) - doručenie sa účtuje vždy 5,90 €
Poplatok za prepravu zásielky nad 100 kg (nábytok) - doručenie sa účtuje vždy 9,90 €
Poplatok za prepravu zásielky nad 150 kg (detská izba) - doručenie sa účtuje vždy 29,90 €

Príplatok za dobierku je  1,0 €


ÚVOD

Všetkým našim zákazníkom odporúčame oboznámiť sa s uvedenými obchodnými podmienkami, kde sú uvedené všetky dôležité informácie o tom, ako postupovať pri nákupe v našom obchode. Potvrdením objednávky zákazník súhlasí s nižšie uvedenými podmienkami nákupu v e-shope http://www.bocianbaby.sk.

AKO NAKUPOVAŤ

Vľavo na stránke sú uvedené kategórie čiže rozdelenie tovaru podľa skupín. Kliknutím na kategóriu sa Vám otvoria podkategórie, alebo ukážky tovaru z danej kategórie.Tovar sa dá objednať pomocou jednoduchého označenia kliknutím na ikonu kúpiť vedľa každého druhu tovaru. Systém umožňuje prezrieť si vybraný tovar, zmeniť počet kusov vybraného tovaru, vymazať ho z košíka, popr. vymazať celý obsah košíka. V prípade rozhodnutia odoslania objednávky systém požiada o Vaše kontaktné údaje a údaje potrebné pre prípravu a odoslanie zásielky. Nezabudnite napísať do poznámky o ktorú farbu máte záujem.

OBJEDNANIE TOVARU

Tovar si môžete objednať nasledovne: • prostredníctvom virtuálneho obchodu na http://www.bocianbaby.sk • e-mailom na adrese info@bocianbaby.sk • telefonicky na telefónnom čísle +421 911 926 466

PLATOBNÉ PODMIENKY

Cena tovaru

Všetky ceny na http://www.bocianbaby.sk sú uvedené s DPH. Záväzná je cena tovaru platná v čase uskutočnenia objednávky.

Právo na zmenu ceny

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Toto sa nevzťahuje uz na potvrdené objednávky. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. 

Spôsob platby

Spôsob platby závisí od spôsobu doručenia. V prípade dobierky, za tovar platíte pri preberaní tovaru kuriérovi. Ku každému nákupu dostanete faktúru, ktorá slúži ako doklad o kúpe. Zákazník má možnosť platiť za tovar dobierkou (tovar vyplatí kuriérovi), alebo bankovým prevodom na náš účet č.ú.banka: SLSP-Slovenská Sporiteľňa, 0900/5067917801 IBANSK5809000000005067917801, keď mu prídu všetky potrebné údaje k platbe na mail spolu so výpisom objednaného tovaru. Peniaze na uvedený účet neposielajte pred tým ako Vás budeme kontaktovať, resp. potvrdíme, že tovar, ktorý ste si objednali je u nás na sklade. Následne je (po pripísaní platby na uvedený účet ) objednaný tovar možné si vyzdvihnúť osobne v predajni po telefonickom dohovore, alebo nechať si ho doručiť špedičnou službou.

DODACIE PODMIENKY

Pri vybavovaní Vašej objednávky budete vždy informovaní mailom príp. telefonicky. Odporúčame našim zákazníkom vyplniť kolónku telefonický kontakt pre rýchlejšie vybavenie objednávky, prípadne kontaktovanie kuriérom. V prípade výberu dopravy špedičnou službou, bude tovar distribuovaný ihneď, ak bude skladom a dodaný bude do 48 hodín. Tovar, ktorý v tom momente nie je na sklade, bude dodaný alebo distribuovaný do 10 pracovných dní, v prípade špecialného tovaru dodanie do 30-tich dní. Bocianbaby nenesie zodpovednosť za:

- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,

- viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte.

Spôsob doručenia

Tovar, ktorý si u nás objednáte, Vám doručíme Vami vybraným spôsobom: kuriérskou službou, alebo osobný odber. V prípade, že Vami objednaný tovar nemáme na sklade, budeme Vás kontaktovať telefonicky a dohodneme sa s Vami na ďalšom postupe. Tovar doručujeme iba na území Slovenskej republiky.

Doba doručenia

Tovar doručovaný kuriérom, obvykle expedujeme nasledujúci pracovný deň od prijatia objednávky. Ak si vyberiete osobný odber v našom obchode - Kuzmányho 29 Košice, je potrebné si dohodnúť termín odberu tovaru telefonicky na: +421 911 920 242.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, predmetom ktorých je predaj tovaru.

Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.

1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov

2. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

3. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

4. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.

Podmienkou vrátenia tovaru je, aby bol tovar nepoškodený, nepoužitý, v pôvodnom obale a kompletný. Je potrebné, aby ste v uvedenej lehote tovar zaslali na adresu Československej armády 18, 04001 Košice. Je vhodné, ak sa s nami na spôsobe vrátenia tovaru dohodnete telefonicky na +421 911 926 466. V prípade dodržania uvedených podmienok Vám vrátime peniaze za tovar do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý. 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY je prílohou zmluvy (faktúry) uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

REKLAMÁCIE

Uplatnenie reklamácie

Ak spotrebiteľ zistí, že vec má vadu, nemá vec ďalej používať, ale je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Zväčša sa uplatňujú vady výrobného charakteru, vady, ktoré vznikli nevhodným použitím materiálu alebo vady, ktoré vznikli nesprávnym technickým postupom. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby. Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu v  prevádzkarni zaslaním reklamovaného tovaru alebo osobným doručením na adresu Bocianbaby Čsl. armády 18 Košice 04001, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Pojem „určená osoba“ znamená osobu oprávnenú výrobcom na vykonávanie záručných opráv. Určená osoba je zvyčajne uvedená v záručnom liste od výrobcu ako autorizovaný servis. POZOR!! Znalec, autorizovaná, notifikovaná alebo akreditovaná osoba sa nepovažuje za osobu určenú! 

Určenie spôsobu vybavenia reklamácie
Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo nim poverený zamestnanec, alebo určená osoba povinne poučí spotrebiteľa o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka, teda o práve na opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy (vrátenie kúpnej ceny) a zľavu z kúpnej ceny. Spôsob vybavenia reklamácie je v závislosti od charakteru vady ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak to vyžaduje zložité technické testovanie výrobku alebo služby, do 30 dní. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. V tomto potvrdení by mal byť okrem kontaktných údajov predávajúceho a spotrebiteľa uvedený popis vady a či spotrebiteľ požaduje opravu, výmenu, odstúpenie od zmluvy alebo zľavu z kúpnej ceny, v závislosti od charakteru vady, ako aj dátum uplatnenia reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, napr. telefonicky, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi čo možno najskôr, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom, napr. e-mailom.

Vybavenie reklamácie
Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, napr. ak sa reklamovaný výrobok posiela na opravu. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie. Predávajúci môže vybaviť reklamáciu iba jedným z týchto spôsobov! 

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov, predávajúci môže reklamáciu vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie iba na základe výsledku odborného posúdenia. Náklady na odborné posúdenie, ako aj všetky náklady súvisiace s odborným posúdením znáša počas prvých 12 mesiacov od kúpy výrobku vždy predávajúci, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia a ich úhradu nemožno od spotrebiteľa vyžadovať.

Reklamácia po 12 mesiacoch od kúpy
Ak je reklamácia uplatnená po uplynutí 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci ju môže vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie aj bez odborného posúdenia. V tomto prípade je však osoba, ktorá reklamáciu vybavila (predávajúci, ním poverený zamestnanec alebo určená osoba), povinná poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o tom, kam môže výrobok poslať na odborné posúdenie.

Odborné posúdenie môže vypracovať znalec, autorizovaná, notifikovaná alebo akreditovaná osoba, alebo určená osoba. Ak spotrebiteľ pošle takýto výrobok na odborné posúdenie a odborným posúdením preukáže, že výrobok má vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, môže reklamáciu znova uplatniť. Znova uplatnenú reklamáciu predávajúci nemôže zamietnuť, ale musí ju vybaviť iným spôsobom, ako je odôvodnené zamietnutie, teda odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku alebo vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku. Z hľadiska nákladov, ak spotrebiteľ zašle výrobok na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša vždy predávajúci, teda počas celej dĺžky záručnej doby bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak je však výrobok zaslaný na odborné posúdenie inej ako určenej osobe, teda znalcovi alebo autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady je predávajúci povinný uhradiť spotrebiteľovi iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu, a to v lehote do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie. Ak sa však odborným posúdením preukáže, že zodpovedný za vady je spotrebiteľ, tak si všetky náklady hradí spotrebiteľ sám. 

Doklad o vybavená reklamácie
Predávajúci je povinný najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie vydať spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie. 

Spotrebiteľ je povinný prevziať si reklamovaný výrobok po reklamácii v dohodnutej lehote, najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa oprava mala vykonať. Po tejto lehote môže predávajúci požadovať od spotrebiteľa poplatok za uskladnenie (skladné) iba v prípade, že má skladovanie vecí zapísané v predmete podnikania.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci, alebo na odstúpenie od zmluvy, teda vrátenie kúpnej ceny. Tieto isté práva, teda právo na výmenu veci alebo vrátenie kúpnej ceny, prislúchajú spotrebiteľovi aj vtedy, keď sa rovnaká odstrániteľná vada, ktorá už bola dvakrát reklamovaná a odstránená opravou, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe alebo pokiaľ sa súčasne vyskytnú tri rozdielne vady. Právo výberu, či si uplatní právo na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny, má spotrebiteľ. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť. V prípade iných neodstrániteľných vád, teda takých, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. funkčný, ale poškriabaný elektrospotrebič), má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

Na všetok tovar zakúpený prostredníctvom nášho internetového obchodu sa vzťahuje záruka 24 mesiacov, ktorá
začína plynúť dňom prevzatia zásielky. Ak si prajete tovar reklamovať, doporučujeme kontaktovať nás prostredníctvom telefónu:+421 911 920 242 alebo e-mailu:info@bocianbaby.sk a na ďalšom postupe sa s Vami dohodneme. Reklamácie
vybavujeme promptne. 

REKLAMAČNÝ FORMULÁR je prílohou zmluvy (faktúry) uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/ .

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Údaje, ktoré uvediete pri objednávaní tovaru budú použité na realizáciu Vašej objednávky a nebudú poskytnuté
tretím stranám. Môžu byť použité na účely spojené s propagáciu internetového
obchoduhttp://www.bocianbaby.sk a zasielanie informácií o stránkehttp://www.bocianbaby.sk.

Zákony a predpisy: -zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu

Firma: IMPETO s.r.o.
Sídlo: Námestie L. Novomeského 13
04001 Košice
Okresný súd Košice I
Oddiel : Sro
Vložka číslo: 187532/V
IČO: 36 680 401

DIČ: 2022255103
banka: SLSP-Slovenská Sporiteľňa
SK58 0900 0000 0050 6791 7801
číslo účtu:0900/5067917801

Dozorný úrad

Slovenská obchodná inšpekcia
Vrátna 3
04001 Košice


Najpredávanejšie produkty

Výrobcovia

Zľavnené produkty