Európska smernica pre autosedačky ECE R44 versus ECE R129

Európska smernica pre autosedačky ECE R44 versus ECE R129

Na rôznych webových stránkach predajcov sa objavujú rôzne zavádzajúce a nepravdivé články, ktoré majú rodičom podsunúť, že od jan. 2018 budú platiť nejaké zmeny a autosedačky, v ktorých sa doteraz vozia ich deti budú zrazu nevyhovujúce a nebodaj, že im hrozí nejaká pokuta, ak budú dieťa prevážať v autosedačke, v ktorej ho prevážali doteraz. Nie je to pravda. Autosedačky, ktoré sú teraz na trhu a v ktorých prevážate svoje deti môžete kľudne aj po jan. 2018 naďalej využívať bez hrozby pokuty. 

Treba teda vymeniť súčasnú autosedačku za novú? To sa v súčasnej dobe pýta veľa rodičov. V tomto článku nájdete vysvetlenie. 

Európska smernica pre autosedačky ECE R44 versus ECE R129 

I-Size je nová európska smernica pre autosedačky, označená ako ECE R129. Táto smernica vstúpila do platnosti 9.7.2013. 

Často sa stretávame s nesprávnymi názormi, že smernica ECE R129 nahradila smernicu ECE R44. Norma ECE R44, podľa ktorej boli doteraz certifikované autosedačky zostáva naďalej tiež v platnosti a stále je možné podľa tejto normy autosedačky vyrábať a predávať. Autosedačky vyrobené a schválené podľa pôvodnej normy ECE R44 sú stále veľmi bezpečné.  

Je teda treba vymeniť súčasné autosedačky za nové?
Odpoveď je jednoznačná: NIE 

Vydanie novšej smernice ECE R129 nenahradilo smernicu ECE R44, ale obidve  smernice platia súčasne. 

Nové autosedačky sa aj naďalej schvaľovali podľa ECE R44 aj po vydaní novej smernice ECE R129 (čiže aj po roku 2013). Aj keď sa dá očakávať a cieľom do budúcna je, aby sa nové autosedačky vyrábali podľa novšej smernice ECE R129, čiže sa v budúcnosti stretneme čoraz viac s novými modelmi autosedačiek, ktoré budú testované práve podľa novšej smernice ECE R129. Preto je nutné, aby všetky novo vyrobené automobily mali sedadlá pripravené pre pripevnenie i-Size autosedačiek. 

Pri dnešnom hmotnostnom rozdelení autosedačiek do skupín existujú presahy z jednej skupiny do druhej a preto pre rodičov nie je vždy jednoduché, aby si zvolili pre svoje dieťa vhodnú autosedačku. Nová smernica i-Size znamená, že rodičia budú musieť voziť svoje dieťa v proti smere jazdy do 15-tich mesiacov života dieťaťa. V autosedačkách certifikovaných podľa normy ECE R44 (na každej autosedačke zo spodnej časti je červená nálepka, na ktorej je číslo smernice, podľa ktorej bola vaša autosedačka testovaná) musia voziť svoje deti v proti smere do 10 kg dieťaťa pre hmotnostnú skupinu 0, resp. do 13 kg pre hmotnostnú skupinu 0+.  

Smernice schvaľovania autosedačiek sa zásadne líšia kategorizáciou (ECE R44 podľa hmotnosti dieťaťa a ECE R129 podľa výšky dieťaťa s maximálnou hmotnosťou).  

Z tohto dôvodu bola vytvorená úplne nová smernica ECE R129 a nie iba ďalšia séria zmien pôvodnej smernice ECE R44/05, ako tomu bolo doteraz zhruba každých 10 rokov. Súčasne sa vždy zohľadňujú aj ostatné odlišnosti výbavy vozidiel za uplynulé obdobie. 

Účelom vytvorenia novšej európskej smernice ECE R129 bolo najmä:

1) zachovať požiadavky predného a zadného nárazu, ktoré sú pre obidve smernice naďalej zhodné, ale doplniť ich aj o skúšku bočného nárazu

2) používať jednotne systém ISOFIX pre pripútanie

3) umožniť deťom aspoň do veku 15 mesiacov cestovanie v protismere jazdy, ktoré sa javí štatisticky bezpečnejšie ako v smere jazdy    

Renomovaní výrobcovia sa ale už aj v posledných rokoch uberali týmto smerom vrámci vývoja nových typov. Preto na trhu máme množstvo autosedačiek, ktoré sú schválené podľa ECE R44, ale súčasne majú uchytenie ISOFIX a sú taktiež testované na bočnú ochranu (napr. SPS -Side Protection Systém). Takéto autosedačky sa v základných parametroch ohľadom nárazov a uchytenia významne neodlišujú od autosedačiek schválených podľa smernice ECE R129, s výnimkou povinnosti uchytenia v protismere jazdy do 15 mesiacov veku dieťaťa a samozrejme kategorizácie podľa výšky. Za zmienku taktiež stoja autosedačky  pre skupinu 0+ s ISOFIX základňou, kde je možné voziť deti v protismere jazdy až do 13 kg a s uchytením ISOFIX napriek tomu, že sú schválene podľa ECE R44. 

Autosedačky upevňované v proti smere jazdy s použitím ISOFIX systému predstavujú v súčasnosti najbezpečnejší spôsob prepravy dieťaťa v aute v prvých mesiacoch života, hlavne ako prevenciu proti poraneniu hlavy a krku. Zároveň systém ISOFIX výrazne znižuje riziko nesprávneho pripevnenia autosedačky v aute a práve správné pripevnenie autosedačky je kľúčový problém pri detských autosedačkách. 

Pokiaľ si zákazník takéto autosedačky zakúpi a bude ich správne používať, zabezpečí dieťaťu požadovanú bezpečnosť. A to aj napriek marketingovej histérii niektorých predajcov a iných nepravdivých tvrdení ohľadomu budúcnosti používania autosedačiek schválených podľa ECE R44.  

Pritom chybu určite neurobia ani zákazníci, ktorí si priplatia za autosedačku schválenú podľa novšej smernice ECE R129, a to aj s ohľadom na novšie doplnkové parametre. Ide teda o dve alternatívy a zákazníci si môžu sami vybrať, akú autosedačku si vyberú. Avšak vždy je nutné dodržiavať pokyny a návod na použite pre vašu autosedačku, aby ste neohrozili život a zdravie vašich detí.

Súvisiace články